انجام خدمات برنامه ریزی مالی توسط شرکت خدمات مالی آرسین تراز

به صورت کلی برنامه ریزی مالی فرآیندی طولانی است که اصولا متخصصین و کارشناسان امور مالی توان زمانبندی دقیق آن را داشته و دارند و هر کسب و کاری نیاز به طی کردن دقیق این مراحل برای مرتفع نمودن مشکلات مالی خود دارد. ورود به فرایند برنامه ریزی مالی نیازمند بهره گیری از خدمات برنامه ریزی مالی می باشد.

شرکت خدمات مالی آرسین تراز امکان ارائه خدمات برنامه ریزی مالی را فراهم آورده است و کلیه مراحل این فرآیند پر از چالش را به صورت دقیق برای هر کسب و کاری اعم از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را رصد و رسیدگی       

می نماید. اصولا فرآیند برنامه ریزی مالی برای هر کسب و کار شامل مراحل زیر می باشد که عبارتند از :

 • صورت های دقیق مالی مهم که شامل :
  • محاسبه سود و زیان به صورت  دقیق
  • تهیه ترازنامه مالی و مالیاتی
  • صورت دقیق جریان گردش وجوه نقد
 • پیش بینی فروش آینده کسب و کار
 • بودجه بندی هزینه های کسب و کار
 • آنالیز دقیق و بررسی کامل نقطه سر به سر
 • ایده پردازی برای کارمندان کسب و کار
 • آنالیز کامل طرح های راهبردی کسب و کار
 • طرح ریزی برای رسیدگی به امور مالیاتی کسب و کار
 • برنامه ریزی برای جمع آوری پول پشتوانه و ذخیره آینده
 • برنامه ریزی برای تهیه بیمه
 • تدبیر دقیق برای باز پرداخت بدهی های کسب و کار
 • توجه به دخل و خرج کسب و کار
 • بررسی دقیق و چند باره و بررسی تجربیات قبلی برای بازنگری قوی تر
 • ایستادگی بر روی اصول کاری
 • بررسی جامع برنامه ریزی مالی به صورت پیوسته