پیگیری حل دعاوی مالیاتی کسب و کار ها

یکی مهم ترین خدمات مالی و مالیاتی ای که مجموعه آرسین تراز به مشتریان خود ارائه می دهد، حل و فصل دعاوی مالیاتی می باشد. این خدمات حساس که برای برطرف نمودن مشکلات مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی ارائه می شود، می تواند عوامل مختلفی داشته باشد که عبارتند از :

  • اختلاف افتادن میان مودیان و سازمان امور مالیاتی بر سر رعایت تکالیف مالیاتی
  • اختلال در عملکرد درست و دقیق ماموران و نمایندگان سازمان امور مالیاتی
  • مشکلاتی فرهنگی مرتبط با بی سوادی مالیاتی