-بله عدم پرداخت مالیات جرم است و جرائم کیفری و حقوقی ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین جریمه های مالیاتی نیز دارد.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری