اظهارنامه مستغلات از اشخاصی حقیقی و حقوقی ای که مالک املاک و مستغلات مازاد بر اموال اصلی می باشند.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری