– گزارش میزان مالیات بر ارزش افزوده ای است که شرکت ها و افراد حقوقی خاصی دریافت می نمایند که توسط قانون صلاحیت آنها مورد تایید سازمان امور مالیاتی کل کشور قرار گرفته است.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری