– افرادی که تحت صلاحیت و پوشش این قانون قرار می گیرند می بایست از قبل از سازمان امور مالیاتی مجوز دریافت نمایند و برای طی کردن آن، فرایند ثبت نام و سایر مراحل اداری را آغاز نمایند.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری