– کلیه مالکان خودرو ها و وسایل نقلیه اعم از باری و تاکسیرانی و شخصی که کسب درآمد آنها منوط به کار کردن با خودرو می باشد.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری