-بله، و هر کسب و کاری می بایست در هنگام شروع به کار مجوز های مالیاتی خود از جمله مجوز گواهینامه اعتبار ارزش افزوده خود را از سازمان امور مالیاتی در بخش مربوطه دریافت نمایند.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری