-ثبت نام در سامانه مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه مستغلات به سازمان امور مالیاتی کل کشور.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری