-بله قطعا دستگاه های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی با دریافت مدارک همکاری مودیان با سازمان های خیریه و مردم نهاد معافیت های مالیاتی ویژه ای در نظر می گیرند.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری