-بله قطعا، معرفی اطرافیان معتمد و نزدیک به عنوان حقوق بگیر یکی از جذاب ترین راه ها برای فرار مالیاتی قانونی می باشد.

درصورت نیاز به مشاوره شماره تماس خود را ثبت کنید

مشاوره حسابداری